September 22, 2021

Bike patrol

by | Sep 3, 2021 11:15PM

Upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga siklista, nagtalaga ang Green Transport Office ng bike patrollers sa kahabaan ng ating QC Bike Lane Network Project.
Isinaayos din ng GTO team ang mga nagulo o disarranged barriers kaya ligtas sa pamahak ang bawat pagpadyak ng mga siklista at mga motorista sa ating lungsod.

Quezon City’s Green Transport Office has deployed bike patrollers along the city’s Bike Lane Network to ensure that cyclists and motorists are out of harm’s way.

Manny Palmero
+ posts

Share this Story:

Related Stories:

Submit a Comment